Zábava pro ZŠ a MŠ

ZÁBAVA PRO ZŠ A MŠ

Zábava pro ZŠ a MŠ je nejpestřejší v nabídce po celý školní rok klauna Pepina Prcka. Začínáme karnevalem (Karneval)
v dubnu a květnu naučný program Pepino Prcek včelařem.
Divadelní komedie český Pepa je program určený na období celého školního roku.
Červen pasování předškoláků:
Program pro děti z MŠ, klaun Pepino Prcek pasuje děti na školáky mečem a bublinou. Pasování předchází show klauna
Pepina Prcka, tanečky, hry, soutěže, ceremoniál pasování, slzičky dojetí…
Šerpy, trička, dárečky připraveny v obchůdku u Prcka.
Klaun v průběhu celého školního roku navštěvuje ZŠ a MŠ s tématem olympiáda, broučkiáda, vítání jara, zahradní slavnosti,
adaptační odpledne atd.

Mikulášský program na závěr kalendářního roku.
Tento program pro děti je technicky nejnáročnější. Vše je formou hry, zábavy a tance, takže děti se čerta nebojí, ale baví se.

Dárečky k příležizosti Mikuláše najdete v obchůdku u Prcka.

Technická podpora:

  • vlastní ozvučení
  • kulisa formou pozadí
  • bezpečné soutěže pro děti
  • kostým klaun Pepino Prcek
  • LED osvětlovací technika