Ochrana osobních údajů

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Barbora Rychlíkovská, se sídlem Mendlova 584/14, 742 35 Odry. (dále jen „správce“)

Správce zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • adresu bydliště (ulice, č.p./č.o., město, PSČ, stát) nebo sídlo
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo

Výše uvedené osobní údaje bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro účely vyřízení objednávek, zasílání obchodních sdělení a plnění kupní smlouvy (v případě, že k uzavření smlouvy dojde). Toto zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo Vám dle § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., mohou být zasílány obchodní sdělení. Tato sdělení lze kdykoliv zrušit zasláním e-mailu na adresu správce obchudekuprcka@seznam.cz.

Osobní údaje budou zpracovávány strojově prostřednictvím počítačů a počítačových programů i v písemné podobě.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 10 let.

Jako subjekt údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo požadovat informace, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a máte právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Máte právo souhlas kdykoliv odvolat.

Učinit tak můžete prostřednictvím e-mailu správce: obchudekuprcka@seznam.cz.

Správce osobních údajů, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

Sběr cookies za tímto účelem může být považováno za zpracování osobních údajů. Toto zpracování je možné dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

V případě jakýchkoliv dotazů , námitek či připomínek nás kontaktujte na e-mail: obchudekuprcka@seznam.cz